Program Bydgoski Budżet Obywatelski

Dziękujemy za złożenie propozycji programu Bydgoski Budżet Obywatelski. Dziękujemy za poświęcony czas.Zapraszamy na stronę z projektami zgłoszonymi w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego www.bdgbo.pl.

Serdecznie zapraszamy do komentowania projektów, dzięki czemu ich autorzy będą mieli możliwość ich ewentualnej edycji.

Jeżeli chcesz dokonać korekty zgłoszonego projektu napisz: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na mail: budzetobywatelski@um.bydgoszcz.pl lub na naszym profilu na facebooku www.facebook.com/bdgbo.

Wszystkie zgłoszone pomysły zostaną zweryfikowane przez merytoryczne wydziały i jednostki Urzędu Miasta Bydgoszczy. Zespół do spraw weryfikacji projektów sprawdzi: czy projekt jest zgodny z zasadami określonymi w zarządzeniu, oceni, czy projekt nie narusza obowiązujących przepisów prawa; sprawdzi techniczne lub technologiczne możliwości realizacji projektu; urealnieni kosztorys wskazany w formularzu zgłoszeniowym projektu, w tym uzupełni go o koszty wykonania oznakowania graficznego; sprawdzi, czy urealniony i uzupełniony kosztorys nie przekracza limitu środków na dane osiedle, dokona analizy poniesienia kosztów eksploatacji wykonanego zadania oraz sprawdzi wewnętrzną spójność poszczególnych elementów projektu, w szczególności jego nazwy, kosztorysu, skróconego oraz pełnego opisu.

Bydgoszczanie na pozytywnie zweryfikowane projekty będą mogli głosować przez cały październik. Zadania, które uzyskają największe poparcie bydgoszczan, a jednocześnie będą zgodne z limitami środków przeznaczonych dla poszczególnych osiedli, będą mogły zostać wprowadzone do projektu budżetu miasta na 2017 rok.